Agenda 

Jaaroverzicht 2020-2021

 Hier vindt u een jaaroverzicht van alle activiteiten in de Agenda. 

De komende maanden staan verschillende activiteiten op de agenda. In verband met alle corona maatregelen kunnen geplande activiteiten voorlopig helaas niet doorgaan.
We houden u op de hoogte wanneer er weer mogelijkheden of alternatieven hiervoor zijn.

Leerlingbesprekingen - t/m 26 nov

maandag 23 november 2020 13:30 uur - donderdag 26 november 2020 16:30 uur

De leerling/rapport-bespreking vinden plaats van maandag 23 tot en met donderdag 26 november. De lessen op deze dagen komen vanaf 13.00 uur te vervallen dat zijn het 6e en 7e lesuur. Op vrijdag gaan de lessen in de middag weer gewoon door.
Naar aanleiding van de leerlingbespreking zal de mentor, indien daar aanleiding voor is, contact met u opnemen om een oudergesprek in te plannen in de weken daarop volgend. Deze zullen telefonisch, digitaal of live worden gehouden, afhankelijk van voorkeur ouder/mentor.

Het 1e rapport zal op maandag 30 november aan uw zoon/dochter meegegeven worden. De leerlingen van S1 krijgen dan ook de NIO resultaten mee.