Aanmelden

Met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland is de afspraak dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zich in de eerste week van februari (4 februari t/m 8 februari 2019) kunnen aanmelden.
Die afspraak geldt ook voor leerlingen:
- met een vmbo-advies vmbo en een didactische achterstand
- met een advies Praktijkonderwijs (deze leerlingen kunnen zich op de Praktijkschool aanmelden)
- met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
- afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
- afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
- waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is

Leerlingen die niet in een of meerdere van bovenstaande groepen vallen, kunnen zich op maandag 11 of dinsdag 12 maart 2019 aanmelden tijdens de reguliere aanmeldingsweek (officieel van 11 t/m 15 maart 2019).

Voordat ouders hun kind officieel aanmelden kunnen zij zich opgeven voor een van onze informatieavonden.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor een informatieavond.
De datum van de volgende informatieavond is nog niet bekend. Zodra de nieuwe datum vastgesteld is wordt dat aangepast in het aanmeldformulier.