Aanmelden

Vooraanmelden

Met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland is de afspraak dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zich kunnen vooraanmelden in de week van 3 februari t/m 7 februari 2020. 

Die afspraak geldt ook voor leerlingen:
- met een vmbo-advies vmbo en een didactische achterstand
- met een advies Praktijkonderwijs (deze leerlingen kunnen zich op de Praktijkschool aanmelden)
- met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
- afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
- afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
- waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is

Regulier aanmelden

Leerlingen die niet in één of meerdere van bovenstaande groepen vallen, kunnen zich aanmelden tijdens de reguliere aanmeldingsweek van 09 t/m 13 maart 2020.

Voordat ouders hun kind officieel aanmelden kunnen zij zich inschrijven voor één van onze informatieavonden voor ouders
Voor de leerlingen zijn er oriëntatiedagen. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een oriëntatiedag tijdens een informatieavond voor ouders, of via onze website.

Helaas is aanmelden voor theoretisch en kader niveau bij ons niet meer mogelijk. Deze klassen staan vol.