Aanmelden

Met het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland is de afspraak dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zich kunnen vooraanmelden in de week van 3 februari t/m 7 februari 2020.
Die afspraak geldt ook voor leerlingen:
- met een vmbo-advies vmbo en een didactische achterstand
- met een advies Praktijkonderwijs (deze leerlingen kunnen zich op de Praktijkschool aanmelden)
- met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
- afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
- afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
- waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is

Leerlingen die niet in een of meerdere van bovenstaande groepen vallen, kunnen zich aanmelden tijdens de reguliere aanmeldingsweek van 09 t/m 13 maart 2020.

Voordat ouders hun kind officieel aanmelden kunnen zij zich inschrijven voor één van onze informatieavonden.