Officiële aanmelding

Van de basisschool ontvangen ouders het officiële aanmeldformulier. Als de leerling heeft meegedaan aan een oriëntatiedag kan dit formulier ingevuld en ondertekend worden afgegeven op 't Antoon.
Voor de aanmelding is een compleet leerlingendossier nodig. In dit leerlingendossier zitten: 
- Het ingevulde en ondertekende officiële aanmeldformulier 
- De ondertekende ‘Zienswijze ouders’ 
- Het onderwijskundig rapport
- Het advies van de basisschool
- Eventueel de verslagen van onderzoeken
Als het leerlingendossier compleet ingeleverd is, kan de toelatingsprocedure starten. 
 
De toelatingscommissie weegt het leerlingendossier zorgvuldig. Bij deze weging is de informatie van de school waar de leerling vandaan komt (meestal de basisschool) van groot belang. Bij twijfel binnen de commissie overlegt de commissie met de (basis)school. Wij informeren de ouder(s) en de (basis)school schriftelijk over de beslissing van de toelatingscommissie. Dit doen wij na het eindadvies van de (basis)school. Dit is conform de afspraken binnen het Samenwerkingsverband.

Data aanmelding en besluit

Voor schooljaar 2019-2020: Aanmelding van nieuwe leerlingen in de week van 4 februari t/m 8 februari 2019 voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en (in de week van 11 t/m 15 maart 2019) op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 voor reguliere leerlingen. Welke week voor uw kind geldt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zie daarvoor ook Aanmelden.

Op 20 maart 2019 versturen wij de uitslag van de toelating aan ouders van leerlingen die zich in de week van 4 februari t/m 8 februari 2019 hebben aangemeld. De reguliere aanmeldingen versturen wij op 17 april 2019.
Als ouder(s) de toelatingsbrief ondertekenen en retourneren, is de toelating officieel en staat de leerling ingeschreven. 

Voor schooljaar 2020-2021 volgt de informatie hierover medio september 2019.