Oriëntatiedag

Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag. Onderaan deze pagina is een link waar ouders hun kind kunnen aanmelden voor zo'n oriëntatiedag. Het invullen van dit aanmeldformulier leggen we tijdens de informatieavonden uit. Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij een bevestiging. Hierna volgt een uitnodiging voor een oriëntatiedag.

Tijdens de oriëntatiedag geven wij een rondleiding door onze school ‘in bedrijf’ voor ouders.
Het programma voor de leerlingen is: 
- Het invullen van een vragenlijst
- Rondleiding door het gebouw
- Begrijpend lezen
- Technisch lezen en spel
- Stop motion filmpjes maken
- Gymles

Na de oriëntatiedag worden ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken kan worden.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag van de leerling.


Aanmeldformulier oriëntatiedag.