Informatieavonden

Vanwege het coronavirus is het niet meer mogelijk om voor ouders een informatieavond te houden. Wij willen u graag informeren over onze school en ons ondersteuningsaanbod middels een filmpje dat binnenkort hier te vinden zal zijn.

Het kan zijn dat u nog specifieke vragen over het ondersteuningsaanbod van onze school heeft, dit kan via een individueel gesprek via Microsoft TEAMS of een gesprek bij ons op school. Deze gesprekken zijn mogelijk vanaf 1 oktober 2020, via een link die hier komt te staan. 

Voor de leerlingen zijn er oriëntatiedagen. Ouders kunnen hun kind hiervoor opgeven, vanaf 1 oktober 2020 via onze website.

Met de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland (RSV PVO) is de afspraak gemaakt dat leerlingen zich officieel kunnen aanmelden in de week van 1 tot 5 maart 2021. Dit kan met een blauw aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt.