Toelatingscriteria

Voor toelating op ’t Antoon gelden specifieke voorwaarden of criteria. De voorwaarden hebben met name betrekking op de inpasbaarheid van de leerling en de begeleidingscapaciteit die we als school kunnen bieden. Wij begeleiden leerlingen die kunnen functioneren in groepsverband in kleine klassen.

We hanteren geen exacte criteria voor intelligentie en leerachterstanden. We richten ons vooral op leerlingen die functioneren binnen het vmbo, al dan niet met kenmerken van het voormalig LWOO. In principe zijn het leerlingen die op termijn een diploma kunnen halen.

Documenten voor toelating

- Aanmeldformulier oriëntatiedag
Na ontvangst hiervan nodigen wij de leerling uit voor een oriëntatiedag en de ouders voor een rondleiding door de school. Na de oriëntatiedag worden ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken kan worden. 

- Officiële aanmelding
De basisschool verstrekt het officiële aanmeldformulier aan de ouders.

- Eventuele verslagen van onderzoeken

- Ondertekende toelatingsbrief
Op de door het Samenwerkingsverband regio Eindhoven vastgestelde datum (zie 'aanmelden') versturen wij de uitslag van de toelating.
Als ouder(s) de toelatingsbrief ondertekenen en retourneren, is de toelating officieel en staat de leerling ingeschreven.

Van de basisschool ontvangen wij:
- Onderwijskundig rapport
- Advies