Toelatingscommissie

De zorg op  't Antoon begint al bij inschrijving van ouder(s)/verzorger(s) voor een informatieavond.  Wij organiseren deze in de periode van oktober tot en met december. 't Antoon maakt tijdens deze informatieavond kennis met de ouder(s)/verzorger(s). Hierna kunnen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden voor een oriëntatiedag. Hierbij observeert de toelatingscommissie de leerling en kijkt welke zorg hij/zij nodig heeft en of de school die zorg kan bieden en adviseert de ouder(s)/verzorger(s) hierover.
Inschrijving voor een orïentatiedag is geen officiële aanmelding. Informatie over officieel aanmelden vindt u hier. 

De toelatingscommissie neemt een besluit over plaatsing of afwijzing van leerlingen na de officiële aanmelding. Deze commissie bestaat uit de volgende leden: maatschappelijk werkende, didacticus, teamleider van ’t Antoon (voorzitter), leerjaarcoördinator leerjaar 1 en orthopedagoog.