Ondersteuning en begeleiding

Op ’t Antoon kunnen we leerlingen met leer- en persoonlijkheidsproblemen uitstekend begeleiden.

 

Bij de toelating zetten we een aantal gegevens uit het toelatingsonderzoek op een rij. Dat zijn bijvoorbeeld de didactische vorderingen op de (basis)school, de capaciteiten, de persoonlijkheidskenmerken van de leerling en relevante gegevens uit de thuissituatie. We kijken ook naar de recente informatie van de school waar een leerling vanaf komt en eventueel ook naar aanwezige informatie van andere instanties. Daarnaast hebben we de onderzoeksgegevens van de oriëntatiedag.
Deze gegevens vormen de basis voor de begeleiding en ondersteuning binnen ‘t Antoon.
De toelatingscommissie van ‘t Antoon bepaalt of we de benodigde ondersteuning kunnen leveren en of een leerling aangenomen wordt.

 

De precieze werkwijze bij de toelating staat beschreven in het Ondersteuningsplan van het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven/Kempenland. U kunt het ook vinden op de volgende websites:

 

- www.passendonderwijs.nl

- www.steunpuntpassendonderwijs.nl

- www.swveindhovenkempenland.nl