Speciale agenda’s

Alle leerlingen op ´t Antoon krijgen aan het begin van elk schooljaar een speciale agenda. In deze agenda staat uitgebreide informatie over schoolregels en -afspraken. We gebruiken de agenda’s ook om leerlingen te leren met behulp van de agenda hun huiswerk te plannen. Dat begint met het opschrijven in de agenda’s van hun huiswerk.
Overigens noteren onze docenten het huiswerk ook in Magister