Communicatie

Informatie voor ouders over bijvoorbeeld informatieavonden, ouderavonden, activiteiten et cetera versturen wij via e-mail.
Deze e-mailberichten plaatsen wij ook op onze website onder e-mails, (nieuws)brieven en presentaties

In de agenda op onze website plaatsen wij de data van de diverse activiteiten, vrije dagen en ouder- en informatieavonden.

Een aantal keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief naar ouders.