Schoolregels ‘t Antoon

Op ’t Antoon streven we naar een veilige, sociale en prettige omgeving. Die kunnen alleen waarborgen als iedereen met respect met elkaar omgaat. En als de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en personeel absoluut gegarandeerd zijn. De regels van onze school spelen daarin een grote rol. Nóg belangrijker is dat leerlingen en medewerkers zich naar de schoolregels gedragen.
De schoolregels staan in de schoolagenda die elke leerling aan het begin van het jaar ontvangt. De mentor/coach besteedt in de mentoruren uitgebreid aandacht aan de regels.

Schoolreglement en leerlingenstatuut

Naast de schoolregels hebben we op ’t Antoon een schoolreglement en een leerlingenstatuut. Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het schoolreglement en het leerlingenstatuut liggen ter inzage bij de schooladministratie.