Milde klachten... wel of niet naar school?

Nu de scholen weer open zijn en leerlingen ontvangen, moeten ouders en scholen besluiten nemen over het al dan niet deelnemen aan het onderwijs door leerlingen en medewerkers met klachten.
De VO-Raad heeft daarvoor een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld. Net als andere VO-scholen hanteren de scholen van Scholengroep Het Plein deze beslisboom om te bepalen wie thuis moet blijven. We hebben echter aan de beslisboom een stap toegevoegd, omdat we weten dat er mensen zijn die gebruikelijke/bekende klachten hebben zoals hooikoorts en astma, waardoor chronische klachten bestaan die op de verschijnselen van corona lijken. De beslisboom is hier ook geplaatst, zodat u weet hoe wij tot besluiten komen en u er zelf ook gebruik van kunt maken. 


Media
  • Beslisboom VO-Raad