Coronavirus

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de richtlijnen rondom het coronavirus voor heel Nederland aangescherpt. Iedereen is geadviseerd om bij zelfs milde verkoudheid, hoesten en/of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven.

Scholen blijven voorlopig gewoon open. Maar als uw kind last heeft van milde gezondheidsklachten, wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en de school hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur.
Milde gezondheidsklachten zijn:
- Niezen
- Keelpijn
- Loopneus
- Licht hoesten
- Verhoging
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Neem maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
- Geef elkaar geen handen
- Was regelmatig uw handen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg in een afsluitbare vuilbak.

Inmiddels zijn al onze ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de richtlijnen op de hoogte gebracht per e-mail.
Voor actuele informatie verwijzen wij naar de websites van de RIVMGGD en de RijksoverheidMedia
  • coronavirus