Planagenda’s

Alle leerlingen op ´t Antoon krijgen aan het begin van elk schooljaar een Antoon Schellenscollege planagenda. Hiermee leren ze hun huiswerk te plannen. In deze planagenda staat ook o.a. uitgebreide informatie over schoolregels en -afspraken.  
Overigens noteren onze docenten het huiswerk ook in Magister