Communicatie

Informatie naar ouders over bijvoorbeeld informatieavonden, ouderavonden, activiteiten et cetera versturen wij via e-mail.
Via een digitaal antwoordformulier op deze website onder communicatie  antwoordformulieren kunnen ouders zich vervolgens aanmelden of te kennen geven dat zij de e-mail hebben gelezen.

De e-mailberichten die wij naar ouders vesturen plaatsen wij ook op deze website onder e-mails, (nieuws)brieven en presentaties.
Hier plaatsen wij ook algemene formulieren, zoals aanvraag bijzonder verlof, medicijnverklaring, herstelmelding et cetera.

In de agenda op de website plaatsen wij de data van de diverse activiteiten, vrije dagen en ouder- en informatieavonden.

Een aantal keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief naar ouders.

Contactgegevens