Jeugdgezondheid

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren  vanzelf. Ouders gaan voor het beste voor hun kind, zodat  hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

't Antoon werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Contactmoment

Tijdens de middelbare schoolperiode komen onze leerlingen in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheid. Zij besteden aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw kind. Ze stellen vragen over onder andere medicijngebruik, leefstijl, schoolverzuim en het contact met anderen. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn. 

Ouder(s) die bezwaar tegen dit onderzoek hebben, verzoeken wij dit schriftelijk te melden aan de school. De leerlingzorgcommissie kan in overleg met de ouders een leerling voor een onderzoek door de schoolarts doorverwijzen. De schoolarts kan een leerling eventueel doorverwijzen naar andere instanties zoals huisarts, psycholoog, Herlaarhof of Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de leerling-zorgcommissie en de ouder(s). 

GGD Brabant-Zuidoost

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft weleens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Alle ouders, leerlingen, maar ook de school kunnen met dit soort vragen altijd terecht bij medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. 

Een gezonde school

De GGD ondersteunt 't Antoon bij het realiseren van een veilig en gezond schoolklimaat, zoals het uitvoeren van projecten over alcohol- en druggebruik, seksualiteit, voeding, bewegen, pesten, enzovoort. 

Vragen, informatie en contact

Heeft u vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts,
neem dan gerust contact op met:
GGD Brabant-Zuidoost
Telefoon: 088 - 0031 414
E-mail: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl