Aanpak na Kabinetsbesluit sluiting scholen

Het kabinet heeft besloten dat de scholen in Nederland dicht gaan, met ingang van 16 maart en tot en met 6 april. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen van ouders die vitale beroepen uitoefenen die geen opvang hebben. Alle andere leerlingen worden geacht morgen niet naar school te gaan, dit geldt ook voor leerlingen die de komende dagen schoolexamens hebben.

Vanuit de directie van Scholengroep Het Plein hebben ouders van 't Antoon Schellenscollege hier een brief over ontvangen.
Voor actuele informatie verwijzen we naar de website van het RIVM.
Media
  • coronavirus