Vervangingslokaal

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een vast vervangingslokaal toegewezen. Als een docent afwezig is en er geen vervanging is, gaan de leerlingen naar dat vervangingslokaal. Dit betekent dat de leerlingen uit één klas zich verspreiden over meerdere klassen. Zij melden zich daar bij de docent die op dat moment lesgeeft aan een andere klas. Tijdens een vervangingsuur kunnen de leerlingen zelfstandig werken, bijvoorbeeld hun huiswerk maken. Aan het einde van het vervangingsuur laten de leerlingen hun vervangingskaart aftekenen bij de docent in het vervangingslokaal.