Team

't Antoon maakt deel uit van Scholengroep Het Plein.
 
Directie Scholengroep Het Plein
mw. drs. C.I.M. Sebregts                       Rector                         c.sebregts@sghetplein.nl

Directie Antoon Schellenscollege
mw. E. van Vugt - van de Moosdijk     Locatie Directeur      l.vanvugt@sghetplein.nl
mw. M. Intven  Teamleider m.intven@sghetplein.nl
                              
(Voor e-mailadressen van onze medewerkers zie de schoolgids)
 
Commissie van toelating
mw. M. Intven  Teamleider
mw. drs. S. Klompmaker        Orthopedagoog
mw. M. Hoskens  Ondersteuningcoördinator
                 
Leerjaarcoördinator
dhr. A. Mathijssen                     Coördinator Leerjaar 1
dhr. P. van Liempd  Coördinator Leerjaar 2
                   
Mentoren 2019-2020
S1A   mw. N. Meerkerk
Basis
S1B   mw. M. Wagenaars  Basis
S1C   mw. K. Verhagen
Basis/Kader
S1D   dhr. S. Hodiamont
Basis/Kader
S1E   mw. K. Stiphout
Kader/Theoretisch
S1F   dhr. J. Kuypers
Kader/Theoretisch

 
S2A   dhr. K. Verhoeven
Basis
S2B   dhr. M. Sterk
Basis
S2C   mw. E. Spooren en
          mw. A. Claerhoudt     

Kader
S2D   mw. L. Rijken Kader
S2E   mw. L. Hermsen
Kader/Theoretisch
S2F   dhr. T. Paulusse Kader/Theoretisch
S2G   mw. I. Korff Theoretisch

Onderwijzend personeel
dhr. N. Beers du
mw. A. du Bois wi
mw. A. Claerhoudt ne
mw. R. Flohr ak, mw
mw. K. Gootzen bi
dhr. M. de Haas wi
mw. L. Hermse ak, pro
dhr. S. Hodiamont  en, pro
mw. M. Intven nask, wi
mw. S. Klompmaker      wi
mw. I. Korff te, hv, pro
dhr. J. Kuijpers mu, pro
dhr. P. van Liempd lo, fit
dhr. A. Mathijssen bi
mw. N. Meerkerk wi, pro
dhr. T. Paulusse hv, olt, pro
mw. L. van Rijen ne, bi
mw. L. Rijken ne, bi, pro
mw. E. Spooren ne, pro
dhr. M. Sterk lo, fit, pro
mw. K. van Stiphout gs, pro
mw. K. Verhagen ne, pro
dhr. K. Verhoeven en, mw, pro
mw. M. Wagenaars te, hv, pro

Dyslexie coaches

mw. A. Claerhoudt
mw. N. Gielen

Ambulante begeleiding

dhr. A. Mathijssen, Coördinator
mw. A. Claerhoudt
dhr. A. Mathijssen
mw. N. Meerkerk
mw. L. van Rijen
mw. K. Verhagen

Onderwijsassistente
mw. A. du Bois 

Orthopedagoog
mw. drs. S. Klompmaker

Schoolmaatschappelijk werkende

mw. I. de Jongh

Leerlingbegeleiding

dhr. M. Sterk

Ondersteuningsteam
mw. M. Hoskens Ondersteuningscoördinator
mw. drs. S. Klompmaker       Orthopedagoog
mw. N. Gielen Logopediste
dhr. M. Sterk Leerlingbegeleider 
mw. K. Verhagen Coach

 
ZAT (zorgadviesteam)
In het ZAT zitten de leden van ons Ondersteuningsteam, aangevuld met vertegenwoordigers van de GGD, de leerplichtambtenaar van de gemeente Eindhoven en indien nodig kunnen betrokken instanties uitgenodigd worden. 

Vertrouwenspersoon

dhr. M. Sterk 

Leerlingenadministratie
mw. M. van den Eijnde

Receptie

mw. D. de Brouwer

Conciërge

dhr. W. Heuvelmans

Schoolarts GGD

mw. M. Theunissen