Ziek of afwezigheid melden om medische reden

 

Ziek thuis

Op de eerste dag dat de leerling ziek thuis blijft verwachten wij voor 08.30 uur een telefonisch of online bericht van de ouder(s). Dat kan via: 
- Magister (deze heeft onze voorkeur)
- Email verzuim-aschellens@sghetplein.nl
- Telefoon 040 245 32 20
Absentiemeldingen worden in Magister geregistreerd.
Als de leerling weer beter is, geven de ouder(s) een herstelmeldingsbriefje mee. Daarop staat wanneer de leerling weer terug op school is gekomen. De leerling levert de herstelmelding in bij de mentor. Een herstelmeldingsbriefje kunt u ook downloaden via praktisch > communicatie > e-mails, formulieren, (nieuws)brieven en presentaties

Ziek naar huis

Als een leerling tijdens de les ziek wordt en naar huis wil gaan, kan hij of zij een afwezigheidsmelding bij de mentor halen. De mentor ondertekent dit. De leerling levert de afwezigheidsmelding in bij de receptie. De school neemt hierover dan direct contact op met de ouders.
Vaste afspraak is dat de zieke leerling (of de ouder) meteen bij thuiskomst naar onze receptie belt om aan te geven dat hij of zij thuis aangekomen is.

Medische consulten en tandarts

Bezoek aan tandarts, dokter of andere geoorloofde afwezigheid kan alleen als de ouder(s) een briefje meegeven waarop de reden van afwezigheid staat. De leerling moet dit briefje inleveren bij de mentor. De mentor ondertekent de melding. Voor vertrek van school levert de leerling de ondertekende melding in bij de receptie.

Niet kunnen deelnemen lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)

Als een leerling niet aan de gymlessen kan deelnemen, moeten ouder(s) dit per e-mail melden aan de mentor van de leerling. De docent LO wordt op de hoogte gesteld. De leerling moet wel aanwezig te zijn bij de gymles; dit is namelijk een verplicht vak. Als een leerling vanwege een blessure langdurig niet kan deelnemen aan de gymlessen, kan de docent LO een aparte regeling met de leerling treffen.

Er zijn geen items beschikbaar.