Uitstroom

Leerlingen op ’t Antoon stromen na het tweede jaar uit. Aan het einde van deze periode hebben de leerlingen de einddoelen bereikt van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ze komen dan in het derde jaar van het vmbo. Een enkele leerling vervolgt de schoolloopbaan in havo-3 of vindt een plek elders. In het laatste jaar dat de leerlingen op ‘t Antoon zitten, organiseren wij een aantal activiteiten om een verantwoorde keuze mogelijk te maken. Dit doen wij tijdens LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) activiteiten. 

Scholenmarkt

Wij organiseren een scholenmarkt waarbij een aantal vervolgscholen aanwezig zijn. Zij geven uitgebreide informatie over de mogelijkheden van hun school. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van de scholen van Scholengroep Het Plein aanwezig.

Scholenbezoek

De basis- en kaderleerlingen gaan met docenten op bezoek bij onder andere het Vakcollege Eindhoven. Zij kunnen de verschillende sectoren bekijken en praktijklessen volgen.

Meeloopdagen

Een aantal scholen biedt de gelegenheid om een dag of een aantal dagen mee te lopen, zodat de leerlingen een beeld krijgen van hun mogelijk toekomstige school. 

Advies

Wij volgen de leerling in de schoolperiode intensief op een drietal terreinen, namelijk schoolvorderingen, capaciteiten en persoonlijkheidsontwikkeling. In oktober van het laatste leerjaar vindt nog een capaciteitenonderzoek plaats voor leerlingen uit de kader- en theoretische klassen. Dit bespreken we de eerste rapportavond met de ouder(s). 

Overleg

Er is veel overleg tussen de school (mentor/coach), leerling en de ouder(s), waarbij we gezamenlijk proberen te komen tot een verantwoorde uitstroom. Indien mogelijk begeleidt een van onze externe begeleiders de leerling in het nieuwe schooljaar (zie ambulante begeleiding). 

Warme overdracht

Met alle scholen vindt een warme overdracht plaats, waarbij de mentor/coach de leerlingen bespreekt met een afgevaardigde van de ontvangende school. Het doel is het versterken van persoonlijk succes van de leerling op de vervolgschool en het voorkomen van onnodige studievertraging.