Ambulante begeleiding na uitstroom

Wij willen de overstap naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk laten verlopen. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de overstap naar de nieuwe school. We noemen deze ondersteuning ambulante begeleiding. Een school kan met onze school een convenant sluiten voor leerlingen die naar deze school uitstromen. De begeleider gaat uit van de individuele leerling en werkt samen met de mentor/coach en (vak)docenten van de nieuwe school. De begeleider heeft gesprekken met de leerling en lost in overleg met de leerling de problemen die deze ondervindt door de overstap op. Dat kan zijn op didactisch en op pedagogisch gebied.