Extra ondersteuning

De gestructureerde lessen en de sociale vaardigheidstrainingen blijken voor veel leerlingen op 't Antoon goed te werken. Leerlingen die hiernaast andere speciale ondersteuning nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). RT-activiteiten starten na overleg met en na toestemming van ouder(s). Wij bieden op ‘t Antoon diverse vormen van remedial teaching aan;

Didactische remedial teaching
Creatieve remedial teaching
Sociaal emotionele remedial teaching