Didactische Remedial Teaching

RT Taal en Rekenen

Tijdens de eerste weken van het schooljaar toetsen we alle leerlingen op hun reken- en taalvaardigheden. De remedial teachers analyseren de resultaten. We kijken of extra ondersteuning voor een onderdeel noodzakelijk is. Op het gebied van begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, Engels en rekenen (wiskunde) kunnen speciale trainingsprogramma’s bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden. We besteden dan bovendien aandacht aan preteaching. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op wat er in de les aan bod gaat komen.

Dyslexie

30% van de leerlingen op 't Antoon heeft een dyslexieverklaring. Zij hebben bij ons een eigen coach (RT/logopedist) die alle zaken rondom dyslexie bespreekt. Samen met een dyslexie-leerling vult de RT coach een paspoort in. De leerling kan aangeven welke specifieke faciliteiten voor hem of haar helpen. Leerlingen met dyslexie kunnen binnen ‘t Antoon kennismaken met diverse hulpmiddelen om hun dyslexie te compenseren. In overleg mogen zij deze hulpmiddelen uitproberen. De dyslexiecoach is te allen tijde het aanspreekpunt voor de leerling.

Dyscalculie

De leerlingen met een dyscalculieverklaring hebben op ’t Antoon een eigen coach met wie ze alles rondom hun dyscalculie kunnen bespreken. De leerlingen kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een opzoekschrift en de officiële rekenkaart. Ze krijgen de mogelijkheid om een aangepaste rekentoets te maken aan het eind van het vmbo. De dyscalculiecoach vult samen met de leerling het dyscalculierapport in, waarop de leerling kan aangeven welke specifieke faciliteiten voor hem of haar kunnen helpen. De coach heeft met regelmaat een afspraak met de leerlingen om ze aangepaste hulp te bieden. 

Dyslexie 

is dat net 

zoiets als 

geen letters 

in je soep

lusten?

Loesje