Sociaal-emotionele Remedial Teaching

We bieden sociaal-emotionele Remedial Teaching aan als extra hulp voor leerlingen voor wie de klassikale lessen ‘sociale vaardigheden’ niet voldoende zijn. Leerlingen kunnen in groepjes een programma doorlopen, dat meer inzicht geeft in hun problematiek, hun mogelijkheden en de gevolgen ervan in hun dagelijks (school)leven.
Leerlingen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum (Asperger, PDD-NOS), vinden het vaak moeilijk om contact te maken met andere mensen. Voor deze leerlingen zijn er trainingen, die zich richt op hun specifieke hulpvraag. Daarnaast hebben we speciale training voor leerlingen die door hun impulsieve, drukke gedrag snel in conflictsituaties komen en die vooral behoefte hebben aan het verduidelijken van hun gedrag en hulp bij gedragsalternatieven. 

Wanneer een leerling vastloopt en de reguliere begeleiding tekortschiet, kan creatieve Remedial Teaching mogelijk een ingang vinden of bieden.