Leerlingbegeleider  

Op 't Antoon hebben we ook speciale leerlingbegeleiders.
Als de leerkrachten, mentor/coach en leerjaarcoördinator niet voldoende ondersteuning kunnen bieden, verwijzen wij door naar een van de leerlingbegeleiders. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De leerlingbegeleider verzorgt in overleg met de coördinator leerlingenzorg een individueel begeleidingstraject. 
Dit kan bestaan uit incidentele gesprekken met de leerling. De duur hiervan is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte.