Leerlingzorgcommissie

De leerlingzorgcommissie is belast met de zorg voor die leerlingen die niet genoeg hebben aan de reguliere zorg die leerkrachten, mentoren, leerjaarcoördinatoren en remedial teachers kunnen bieden. De leerlingzorgcommissie overlegt wekelijks. De leerlingzorgcommissie kan eventueel leerlingen doorverwijzen naar andere instanties.