Mentor

De mentor is binnen ´t Antoon de spil van de ondersteuning en de begeleiding van onze leerlingen.

De mentor:
– geeft enkele lessen in de mentorklas;
– verzorgt het 0-uur (opstarten) aan het begin van de dag, A-uur aan het eind van de dag en de eetpauze;
– is steun en toeverlaat voor leerlingen op didactisch en pedagogisch gebied;
– bemiddelt bij problemen;
– is coach van leerlingen met een bepaalde problematiek;
– heeft regelmatig gesprekken met de leerlingen over vorderingen en welbevinden;
– communiceert met de ouders;
– heeft tweewekelijks mentorenoverleg (In dit overleg bespreken we onder andere de leerling, ouderavonden en activiteiten);

– stelt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het plan van aanpak voor zijn leerlingen bij, en evalueert dit jaarlijks met de ouders;