Opvang binnentuin

Leerlingen die, om wat voor reden dan ook, een les tijdelijk niet kunnen bijwonen, verwijzen wij naar onze ‘binnentuin’. Via de binnentuin willen we de leerling de kans te geven even tot zichzelf te komen. Dit werpt zeker vruchten af. Het verblijf in de binnentuin is meestal beperkt tot een lesuur of een deel daarvan. Een enkele keer gaat het om een aantal lessen. In de binnentuin is altijd een docent aanwezig. Die laat de leerling noteren waarom hij of zij is verwezen en wat ervoor nodig is om iets aan de oorzaak te doen. In principe proberen we het probleem dezelfde dag nog op te lossen. Als het nodig is, betrekken we de mentor/coach erbij.