Orthopedagoog

De orthopedagoog heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen op ´t Antoon.
Onze orthopedagoog:
- speelt een grote rol bij de toelating en de groepsindeling van leerlingen;
- is betrokken bij de toetsing en advisering rondom niveau en keuze van vervolgonderwijs;
- adviseert op team-, leraren- en leerlingenniveau;
- speelt in een aantal specifieke gevallen een adviserende rol naar ouders toe;
- draagt zorg voor de overdracht van expertise op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblematieken;
- neemt deel in de Leerlingzorgcommissie en het Zorgadviesteam (ZAT)
- adviseert over extra ondersteuning binnen school/RT/leerlingbegeleiding;
- adviseert over extra ondersteuning buiten school;
- adviseert bij doorstroom van de leerlingen naar de tweede klas;