Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is de professionele en efficiënte schakel tussen zorg op school en zorg buiten school. SMW is gericht op leerlingen die door thuis of school belemmerd zijn in hun ontwikkeling op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied.
Het SMW speelt een belangrijke en preventieve rol in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van belemmeringen in het naar school gaan.
De Schoolmaatschappelijk werkende van ‘t Antoon werkt vanuit het principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur. De hulpvraag en ondersteuningsbehoeften van het gezin zijn steeds leidend.
Het huidige SMW staat midden in de ontwikkelingen van Passend Onderwijs met zorgplicht voor scholen. Er is nauwe aansluiting bij de Transitie Jeugdzorg met gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van Jeugdzorg.

De Schoolmaatschappelijk werkende op ´t Antoon:
- draagt bij aan volwaardige onderwijsdeelname van onze leerlingen;
- draagt bij aan oplossingen voor problemen/hulpvragen van leerlingen of het gezin waar ze uit komen;
- voert gesprekken met ouders en/of leerlingen;
- zorgt voor tijdige realisering en doorverwijzing naar passende hulp of zorg;
- zorgt voor afstemming en samenhang in hulp en zorg;
- stemt opvolging van de zorg vanuit de afzonderlijke instellingen af, werkt samen met externe zorgverleners en neemt waar nodig deel aan externe zorgoverleggen;
- doet screening voor de toelatingscommissie; 
- legt op verzoek huisbezoeken af bij aanmelding nieuwe leerlingen; 
- legt contacten en verzamelt informatie bij (s)bo, ouders en hulpverlening;
- zorgt voor rapportage en dossiervorming.