Sociaal vaardigheidstrainingen

Onze school kent een grote groep leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. We geven deze leerlingen daarom sociale vaardigheidstrainingen die van belang zijn voor de dagelijkse omgang met onder andere ouder(s), vrienden en leerkrachten. De sociale vaardigheidsprojecten zijn gebaseerd op het kunnen omgaan met de eigen emotionaliteit. Wij hechten groot belang aan deze begeleiding.
Met succes hebben wij een programma ontwikkeld, waar alle leerlingen gedurende hun verblijf op onze school aan deelnemen.
Lees verder