Projecten Sociaal emotionele ontwikkeling

Met succes is op 't Antoon een programma ontwikkeld, waar alle leerlingen gedurende hun verblijf op onze school aan deelnemen.

Leerjaar 1

Projecten:
– verhelderen zelfbeeld;
– aandacht voor leren leren en planning .
Leerlingen leren zichzelf te zien, te waarderen en te accepteren. Leerlingen leren ook gedrag van andere leerlingen te herkennen. Tijdens de projectlessen is er veel aandacht voor vaardigheden zoals het leren leren, leren plannen, organiseren e.d.

Leerjaar 2

De leerling leert in de projectlessen praktische sociale vaardigheden, gericht op het verhelderen van relaties en de manier van omgaan met anderen. Aan deze training is een weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ gekoppeld.

Weerbaarheidstraining Rots en Water

Dit is een psycho-fysiek programma. Via gerichte lichamelijke oefeningen leren leerlingen hun mentale en sociale vaardigheden te vergroten. De oefeningen dragen bij aan een verhoging van hun zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Rots en water zijn de elementen die symbool staan voor de manier waarop je op verschillende situaties kunt reageren. Rots staat in deze methode voor hard en onverzettelijk. Water symboliseert communicatie en inlevingsvermogen.