Zorg Advies Team  (ZAT)

Het Zorg Advies Team richt zich op het oplossen van problemen van onze leerlingen. We schakelen zo snel mogelijk de juiste hulp in. 
Ons team bestaat uit professionals in de zorg aan jeugdigen en hun ouders. 
Op 't Antoon is dat onze leerlingzorgcommissie, leerplicht, jeugdzorg en politie. 
Het ZAT heeft een vijf keer per jaar overleg.