Onderwijstijd

    Op 't Antoon plannen we onze onderwijstijd volgens de wettelijke richtlijnen. De onderwijstijd besteden wij aan het geven van lessen (zie lessentabel), mentorbegeleiding en het begeleiden van aanvullende onderwijsactiviteiten. Hieronder vallen ook de drie contactmomenten die de mentor/coach dagelijks verzorgt. Dat zijn de opening (het 0-uur), de eetpauze en de afsluiting (het A-uur).

    We willen de geplande onderwijstijd zo goed mogelijk gebruiken. Hiervoor hanteren we de volgende regels:
    – Bij uitval van docenten neemt een andere docent de les over. Als een docent afwezig is en er is geen vervangende leerkracht, dan geldt het vervangingsrooster. Leerlingen gaan dan naar een aan het begin van het schooljaar toegewezen vervangingslokaal en werken daar zelfstandig onder toezicht van een docent.
    – Vergaderingen, bijeenkomsten en scholing van docenten plannen we, waar mogelijk, buiten de lestijden.