Overlegorganen

Deelraad

't Antoon heeft een actieve Deelraad. De Deelraad bestaat uit vijf ouders en vijf medewerkers van de school. Ouders hebben een zittingstermijn van twee jaar. Zij zijn een dankbaar klankbord voor de school. Er zijn altijd wel aandachtspunten die wij als school kunnen verbeteren. De deelraad is voor 'denkers'. Met hun betrokken inbreng en frisse blik hebben de ouders een waardevolle invloed op de ontwikkeling van de school. Wij maken daar graag gebruik van.
De Deelraad heeft vijf bijeenkomsten per jaar.

Voor contact met de deelraad: deelraad-aschellens@sghetplein.nl


Samenstelling Deelraad
Ouders: 
mw. A. Krijnen (voorzitter)
dhr. R. van Doremalen
mw. I. van de Heuvel

Personeel:
mw. M. Intven (namens schoolleiding)
mw. A. Claerhoudt
dhr. J. Kuijpers
mw. N. Meerkerk
mw. E. Spooren

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we met een Ouderwerkgroep voor ouders die willen helpen bij praktische zaken; helpende handjes; de 'doeners'.
Verder willen we vanaf dan ook graag de leerlingen laten meedenken met een Leerlingen meedenkraad. 

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat ouder(s) en personeel meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de school. Dit gebeurt binnen de Deelraad en de Medezeggenschapsraad (MR) van Scholengroep Het Plein.
Eén ouder en één personeelslid vertegenwoordigen het Antoon Schellenscollege in de MR.