Wat we doen

Wij bieden een veilige leeromgeving aan zo’n 200 leerlingen. Het zijn leerlingen die (nog even) extra begeleiding nodig hebben bij het leren en/of hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Klaar voor de overstap
Wij leren onze leerlingen te wennen aan het voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat ze na twee jaar een verantwoorde overstap kunnen maken naar een passend bovenbouwtraject. De basis daarvoor is onze kleinschalige en persoonlijke aanpak en de expertise van ons team. Daarmee kunnen wij al onze leerlingen zorg op maat bieden. Op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. 
Wij dagen onze leerlingen uit en zorgen ervoor dat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Samenwerking met de ouders vinden we daarbij van essentieel belang.   

 

Welkom voelen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Elke dag. De manier waarop we met elkaar omgaan, heeft op ‘t Antoon veel aandacht. Respect voor het ‘zijn’ van de ander is de basis van ons handelen. Elke leerling moet zich veilig voelen. De uniciteit van elke leerling vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Tegelijkertijd bieden we structuur; die verweven we in onze gehele aanpak.

Hulpvragen

De hulpvragen van de leerlingen bepalen ons ondersteuningsaanbod. De vragen zijn te verdelen in drie gebieden:
Onderwijskundig;  
- taalproblematiek (dyslexie), begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenproblematiek (dyscalculie) en ‘leren leren’
Leervoorwaarden;
- concentratie, werktempo, nauwkeurigheid, motivatie, werkhouding, huiswerkaanpak
Sociaal-emotioneel;
- zelfbeeld, contact met anderen, faalangst, zelfredzaamheid, weerbaarheid, omgaan met kritiek


Een professioneel team 
Wij hebben een deskundig en betrokken team. Kenmerkend voor ’t Antoon is de gelijkgestemdheid, onderlinge waardering en respect, openheid, betrokkenheid, warmte en vooral flexibiliteit.

Ons team is gevoelig voor de signalen die de leerling uitzendt (sensitiviteit), en weet daarop ook adequaat te reageren (responsiviteit). Dat is bepaalt voor een belangrijk deel het effect van de begeleiding.
 
‘De school waar iedereen elkaar kent’
Ook de organisatie van ’t Antoon is kleinschalig. Het ondersteunend personeel heeft een centrale plaats in de organisatie. De schoolleiding bestaat uit de directeur, teamleider en twee leerjaarcoördinatoren voor de eerste en tweede klas.
Onze docenten zijn allemaal (co)-mentor en ingedeeld in twee teams. Door deze platte organisatievorm zijn de lijnen kort. Ook ouders kunnen daarom snel de weg vinden op ‘t Antoon.