Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin geven wij de te verwachten uitstroombestemming aan (schooltype in de bovenbouw). We onderbouwen het ontwikkelingsperspectief met de factoren die het onderwijsproces belemmeren en bevorderen. Daarbij brengen we ook de ondersteuning die wij bieden en de eventuele hulpverlening in kaart.

Plan van aanpak

Indien nodig maken we op basis van het ontwikkelingsperspectief een plan van aanpak. Hierin beschrijven we de doelstellingen, wat de leerling wil bereiken, belemmerende factoren waar we aan gaan werken, stimulerend factoren die we gaan benutten en de organisatie daarvan. Twee keer per jaar evalueren we het plan van aanpak. 

Groepsplan

Voor elke klas maken we een groepsplan. Daarin staat richtlijnen voor de didactische en pedagogische aanpak. Het niveau en de gezamenlijke problematiek is leidend.