Team

't Antoon maakt deel uit van Scholengroep Het Plein.
 
Directie Scholengroep Het Plein
mw. drs. C.I.M. Sebregts                         c.sebregts@sghetplein.nl              rector

Directie Antoon Schellenscollege
dhr. R. Zuidema                                         r.zuidema@sghetplein.nl               locatie directeur
mw. M. Intven                                            m.intven@sghetplein.nl                 teamleider

(Voor emailadressen van onze medewerkers zie de schoolgids)
 
Commissie van toelating
mw. M. Intven                                            teamleider
mw. drs. S. Klompmaker                         orthopedagoog
mw. M. Hoskens                                       ondersteuningcoördinator 
 
Leerjaarcoördinator
dhr. A. Mathijssen                                     coördinator leerjaar 1
dhr. P. van Liempd                                     coördinator leerjaar 2
 
Mentoren 2019-2020
S1A mw. N. Meerkerk mw. S. Klompmaker Basis
S1B mw. A. van Agt dhr. O. Bonenkamp Basis
S1C mw. K. Verhagen mw. M. Wagenaars Basis/Kader
S1D mw. K. van Stiphout dhr. K. Verhoeven Kader
S1E dhr. S. Hodiamont mw. A. du Bois Kader/Theoretisch
S1F mw. E. Spooren mw. L. Hermse Theoretisch
S1G dhr. J. Kuypers mw. A. Claerhoudt Theoretisch+
S2A mw. L. van Rijen mw. E. Ledeboer Basis
S2B dhr. M. Sterk mw. L. Rijken Basis
S2C dhr. T. Paulusse                               mw. N. Gielen Basis/Kader
S2D dhr. M. den Turck dhr. B. Konings Kader
S2E mw. I. Korff mw. R. Aarts Kader/Theoretisch
S2F dhr. P. de Wit mw. D. Volleberg Theoretisch

Onderwijzend personeel
mw. A. van Aarts ne, pro
mw. A. Claerhoudt ne
mw. R. Flohr ak, mw
mw. L. Hermse ak, pro
dhr. S. Hodiamont  en, pro
mw. M. Intven nask
mw. S. Klompmaker      wi
dhr. B. Konings gs, pro
mw. I. Korff te, pro, hv
dhr. J. Kuijpers mu, pro
dhr. P. van Liempd lo, fit
dhr. A. Mathijssen bi
mw. N. Meerkerk wi, pro, fr
dhr. T. Paulusse hv, pro
mw. L. van Rijen ne, bi
mw. L. Rijken re, nask, pro
mw. E. Spooren ne, re, pro
dhr. M. Sterk lo, fitn, pro
mw. K. van Stiphout gs, pro
dhr. M. den Turck bi, ak, mw, pro
mw. K. Verhagen ne, pro
dhr. K. Verhoeven en, mw, pro
mw. D. Volleberg du, ne
mw. M. Wagenaars te, hv, pro

Dyslexie coaches

mw. A. Claerhoudt
mw. N. Gielen
mw. E. Ledeboer

Ambulante begeleiding

dhr. A. Mathijssen, coördinator
mw. A. Claerhoudt
dhr. A. Mathijssen
mw. N. Meerkerk
mw. L. van Rijen
mw. K. Verhagen

Onderwijsassistente
mw. A. du Bois 

Docentassistente
mw. C. Thon 

Orthopedagoog

mw. drs. S. Klompmaker

Schoolmaatschappelijk werkende

mw. M. Hoskens

Leerlingbegeleiding

mw. A. van Agt
dhr. M. Sterk

Leerlingenzorg commissie
mw. A. van Agt zorgcoördinator, voorzitter zorgcommissie
mw. drs. S. Klompmaker       orthopedagoog
mw. M. Hoskens  ondersteuningscoördinator

 
ZAT (zorgadviesteam)
In het ZAT zitten de leden van onze leerlingenzorg commissie, aangevuld met vertegenwoordigers van de politie, GGD, JPP (jongeren preventie plan) en leerplichtambtenaar van de gemeente Eindhoven. Indien nodig kan een vertegenwoordiger van Jeugdzorg aansluiten.

Vertrouwenspersoon

dhr. M. Sterk 

Schooladministratie
mw. M. van den Eijnde
mw. T. Baker

Receptie

mw. D. de Brouwer

Conciërge

dhr. W. Heuvelmans

Schoolarts GGD

mw. M. Theunissen